Burslar / A.Genel Bilgi /GENEL BİLGİ / 
A.Genel Bilgi
 
GENEL BİLGİ
MEZUNİYET KUTLAMA MESAJI
BURSİYERLERE MESAJ
GENEL BİLGİ
 
 • Sani Konukoğlu Vakfı bursları için başvuru tarihleri ve başvuru şartları her yıl vakıf WEB sayfasında yayımlanmaktadır.
   
 • Burstan faydalanabilmek için yurt içindeki devlet üniversitelerin lisans programlarında kayıtlı olmak gerekir. Açık öğretim ve Uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.
   
 • Vakıf  üniversitelerinde okuyan öğrenciler burs başvurusu yapamazlar.
   
 • Burstan faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmeleri için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması gerekir.
   
 • Burslar, Türkiye'de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
   
 • Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara vakıftan burs verilmez. (Devlet tarafından verilen burslar hariç).
   
 • ​Sani Konukoğlu Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
   
 • Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler İcra Komitesi tarafından belirlenir. Burs müracaatlarında SANKO Holding şirketlerinde çalışan personelin çocuklarına öncelik verilir.
   
 • Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Eğer varsa hazırlık sınıfı da bu süreye eklenir. Ancak burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl bursun devamını talep eden bir dilekçe vermek ve bir üst sınıfa geçtiğini belgelemek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrencilerin bursu kesilir.
   
 • Burslar Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.
   
 • Öğrenci değişim programı ile yurt dışı eğitim programına(Erasmus vb.) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteye devam edecek olan bursiyerler vakıfça istenen bilgi ve belgelerin iletilmesi halinde yurtdışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
   
 • Vakıf yönetimi tarafından istenen belgeleri zamanında ve tam olarak göndermeyen, sınıf tekrarı yapan, her hangi bir nedenle disiplin cezası alan, okul ile ilişiği kesilen, başka bir kurumdan (devlet bursu hariç) burs aldığı belirlenen veya yanlış bilgi verdiği tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir.